Změny ve složení mužstva pro jarní část sezóny 2016.

08.04.2016 10:44

Pro jarní část jsme učinili několik změn ve složení našeho fotbalového mužstva. Na hostování k nám nově přišli hráči: Petr Hudák ze Sedlce a Tomáš Čejda ze Sedlčan. Zároveň jsme prodloužili hostování Pavlu Hanákovi a Jakubovi Dobenčákovi z Počepic.

Na druhou stranu jsme na hostování do Počepic uvolnili J. Mrázka. 

Změny se uskuteční i na samotném hřišti, kde opět budujeme, tentokrát nové zadní ochranné sítě.  Původní již byly v dezolátním stavu a hrozilo tím nebezpečí úrazu. Díky přispění sponzorů a využitím vlastních sil věříme, že se dílo brzo podaří.